Monday, January 11, 2016

Malaysia, Tuhanmu Murka Part 2

Bismillahirrahmanirrahim..
(Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..
(Semoga keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang (rahmat) dari Allah SWT menyertai kalian..)

Dua perkara yang paling ditekankan oleh Allah tentang kalian adalah kalian mempersekutukanNya dengan sesuatu dan kalian dustakan nikmatNya. Itu akan diterangkan di entry seterusnya. Ketahuilah, kebanyakan kalian melakukan dua perkara tersebut secara terang-terangan sedangkan ia sangat dimurkai Allah. Di sini diri paparkan beberapa isu negara yang dimurkai Allah tentang Malaysia. Tolong ambil perhatian. Tuhan kalian sudah bersuara. 

Isu kezaliman dan penindasan ke atas rakyat :
-Hayatilah ayat ini (tadabbur).
# Bani Israel : Warganegara Malaysia. 
# Membunuh : Menzalimi, menindas, menganiaya
# Rasul-rasul : Saksi Allah dan Rasul

Oleh kerana itu, Kami tetapkan ke atas Bani Israel, bahawa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan kerana (dia) membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan yang jelas, kemudian sesungguhnya kebanyakan mereka selepas itu bersungguh-sungguh menjadi orang yang melampaui batas di muka bumi.
(Quran ; Surah Al-Maidah : ayat 32)

Isu GST : 
-Cukai yang lebih banyak keburukan dari kebaikan sekaligus banyak menzalimi rakyat. Redhakah rakyat dengan kalian?

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara redha meredhai di antara kamu.
(Quran ; Surah Al-Nisa' : ayat 29)

Sempurnakanlah sukatan dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain.
(Quran ; Surah Al-Syu'ara' : ayat 181)

Dan timbanglah dengan neraca yang benar timbangannya.
(Quran ; Surah Al-Syu'ara' : ayat 182)

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerosakan (berlaku zalim) di bumi.
(Quran ; Surah Al-Syu'ara' : ayat 183)

Isu BR1M :
-Salah satu nama Allah menurut Asma 'ul Husna adalah Ar-Razzaq iaitu Maha Pemberi Rezeki. Allah yang memberi rezeki kepada rakyat melalui kalian. Alhamdulillahi Rabbil a'lamin. Segala puji dan ucapan terima kasih hanya layak untukNya. Bukan kalian.

Dia (Allah) membuat perumpamaan bagimu daripada dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi rakan kongsi kamu pada harta benda yang Kami telah kurniakan kepada kamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka (hamba abdi kamu) dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut sesama kamu. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. 
(Quran ; Surah Al-Rum : ayat 28)

Isu Bajet 2016 :
-Kepada sesiapa yang terlibat dengan Sistem Belanjawan Negara, ayat-ayat ini ditujukan Allah untuk kalian.
-Perlu tadabbur dengan ayat-ayat di bawah.
# Ahli Kitab : Orang Islam
# Orang yang Ummi : Rakyat yang tidak tahu apa-apa tentang pentadbiran negara

Di kalangan Ahli Kitab, ada orang yang jika kamu mengamanahkannya agar menyimpan sejumlah harta yang banyak sekalipun, dia akan mengembalikannya semula (dengan sempurna) kepadamu, dan ada pula di kalangan mereka yang jika kamu mengamanahkannya menyimpan walau sedinar pun, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang yang Ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui (bahawa mereka adalah berdusta).
(Quran ; Surah Ali-Imran' : ayat 75)

Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang, kerana), sesiapa yang menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.
(Quran ; Surah Ali-Imran ; ayat 76)

Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang pedih.
(Quran ; Surah Ali-Imran ; ayat 77)

Sesungguhnya sejahat-jahat (makhluk) di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir (yang degil dengan kekufurannya) kerana mereka tidak (mahu) beriman.
(Quran ; Surah Al-Anfal : ayat 55)

(Iaitu) orang-orang yang engkau telah mengambil perjanjian daripada mereka, sesudah itu mereka mengkhianati perjanjian itu pada tiap-tiap kali, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya.
(Quran ; Surah Al-Anfal : ayat 56)

Isu TPPA :
-Allah sudah melarang keras. Terserah kepada kalian samada mahu patuh kepada perintahNya atau engkar kepada perintahNya. Kalian yang mencorakkan nasib negara kita. Tetapi ingat. Nasib kalian pada hari Akhirat ditentukan sepenuhnya oleh Allah, bergantung kepada taat atau tidak kalian kepada perintahNya di dunia.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuh kamu menjadi teman rapat, dengan cara kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita rahsia orang-orang mukmin) dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran (Islam) yang sampai kepada kamu; mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah (s.a.w) dan kamu sendiri (dari Tanah Suci Makkah) disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. (Janganlah kamu berbuat demikian) jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanKu dan untuk mencari keredhaanKu. (Tidak ada sebarang faedahnya) kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara sulit, sedang Aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan (ingatlah), sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang lurus.
(Quran ; Surah Al-Mumtahanah : ayat 1)

Jika mereka berjaya menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan, serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir (seperti mereka).
(Quran ; Surah Al-Mumtahanah : ayat 2)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah, mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada di dalam kubur.
(Quran ; Surah Al-Mumtahanah : ayat 13)

Janganlah sekali-kali kamu terpedaya dengan kegiatan orang-orang yang kafir di dalam negeri (yang membawa keuntungan-keuntungan kepada mereka).
(Quran ; Surah Ali-Imran : ayat 196)

Itu hanyalah kesenangan yang sementara, kemudian tempat kembali mereka Neraka Jahannam: dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
(Quran ; Surah Ali-Imran : ayat 197)

Tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya, mereka beroleh Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, sebagai tempat tinggal (anugerah) dari Allah. Dan (ingatlah) apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti (yang taat, yang banyak berbuat kebajikan).
(Quran ; Surah Ali-Imran : ayat 198)

Isu Hukum Hudud :
-Siapa lagi yang lebih Maha Mengetahui soal undang-undang yang diperuntukkan khas untuk manusia kalau bukan Pencipta manusia itu sendiri?

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah (kerana benci dan ingkar kepada hukum Allah), maka mereka itu adalah orang yang kafir.
(Quran ; Surah Al-Maidah : ayat 44)

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah (kerana menuruti hawa nafsu), maka mereka itu adalah orang yang zalim.
(Quran ; Surah Al-Maidah : ayat 45)

Barangsiapa yang tidak menghukum sesuatu perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang fasik.
(Quran ; Surah Al-Maidah : ayat 47)

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Padahal bagi orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah.
(Quran ; Surah Al-Maidah : ayat 50)

Isu Bauksit :
-Kalian hanya menumpang di bumi Allah. Mengapa masih berani mahu merosakkannya?

Telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).
(Quran ; Surah Al-Rum : ayat 41)

Isu G25 :
-Allah menunjukkan ayat-ayat ini kepada diri tentang pencabar hukumNya. Hati-hati apabila Tuhanmu sudah mencela.

Tidakkah engkau perhatikan orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
(Quran ; Surah Ibrahim : ayat 28)

Iaitu Neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
(Quran ; Surah Ibrahim : ayat 29)

Dan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalanNya. Katakanlah : "Bersenang-lenanglah kamu kerana sesungguhnya tempat kembali kamu ialah neraka."
(Quran ; Surah Ibrahim : ayat 30)

Dan janganlah kamu sekali-kali mengira, bahawa Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai ke hari yang pada waktu itu mata mereka terbeliak ketakutan.
(Quran ; Surah Ibrahim : ayat 42)

Isu kecurian kredit syarikat telekomunikasi  :

-Syarikat Telco berkenaan menolak kredit pengguna secara tiba-tiba tanpa alasan yang munasabah. Sistem syarikat yang tidak telus telah menipu ramai pengguna. Pengguna dirompak secara terang-terangan dan terlalu ramai mangsa yang tidak terbela nasibnya. Di manakah keadilan?

Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di dunia) dan sebaik-baik kesudahan (di akhirat kelak).
(Quran ; Surah Al-Isra' : ayat 35)

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (menipu dalam timbangan dan sukatan).
(Quran ; Surah Al-Mutaffifin ; ayat 1)

Isu pengguguran haram, pembuangan dan pembunuhan bayi luar nikah :

-Pembunuhan bayi perempuan pada zaman Jahiliah sebenarnya sedang berlaku di negara kita. Bezanya, pembunuhan bayi di negara kita melibatkan kedua-dua bayi lelaki dan perempuan, lebih kejam dan tidak berperikemanusiaan.
-Perlu tadabbur dengan ayat di bawah :
# Anak perempuan : Anak luar nikah
# Beroleh anak perempuan : Mengandung
# Menanam bayi hidup-hidup dalam tanah : Menggugurkan kandungan, membuang atau membunuh anak luar nikah tersebut

Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa dia akan beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari (kerana menanggung dukacita), sedang dia menahan perasaan marahnya di dalam hati.
(Quran ; An-Nahl : ayat 58)

Dia bersembunyi daripada orang ramai kerana (merasa malu disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya itu (sambil berfikir), adakah dia akan memelihara anak itu dengan menanggung kehinaan atau dia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat keputusan mereka itu.
(Quran ; An-Nahl : ayat 59)

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Free Samples By Mail